1-Taşlı topraklar
2-Kumlu topraklar
3-Tınlı topraklar
4-Killi opraklar
5-Marnlı topraklar
6-Humuslu toprakalr
7- Kireçli topraklar

1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.

2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr.

3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.

5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

6-Humuslu topraklar:Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.

Read MoreLOLIUM PERENNE (Perennial Ryegrass)

İngiliz Çimi
Lolium perenne,tüm dünyada çim alanların oluşturulmasında sıkça kullanılan bir türdür. Bunun temel nedeni, türün genel özelliği olan aşınmaya dayanıklılık, hızlı çimlenme ve yapılanmadır.

Uzun boylu, geniş yapraklı olması belirgin fiziksel özellikleridir.
4-10 gün arasında çimlenir ve çabuk yapılanır.
Sıcak ve kuru hava şartlarında ve bakımın çok iyi yapılması gereken yerlerde mutlaka diğer türlerle beraber kullanılmalıdır.
Yapılan çalışmaları sonucunda,sıcağa ve soğuğa ,yıpranmaya dayanma ile renk, hastalıklara direnç gibi özellikleri değiştirilebilen varyeteler üretilmiştir.

 

POA PRATENSIS (Kentucky bluegrass / Smooth-stalked meadowgrass )

Çayır Salkım Otu
Poa pratensis, çok yıllık ve kuvvetli rizom oluşumu ile yoğun çim tabakası oluşturabilen bir çim türüdür.

Kısa boylu, inceyapraklı olması belirgin fiziksel özellikleridir.
12 – 21 gün arasında çimlenir ve yavaş yapılanır.
Bu özelliklerinden dolayı, poa pratensis genellikle daha çabuk yapılanma özelliğine sahip diğer türlerle (e.g lolium perenne) beraber kullanılır. Böylece yapılanma sürecinde diğer türlerce korunur.
Poa pratensis, sık biçime ve yoğun kullanıma dayanıklıdır. Bu özellikleri nedeniyle spor sahalarında, park ve bahçelerde sıkça kullanılır.
Bilinen türleri, sıcağa, kısa biçime ve hastalıklara dayanıklı olmamasına rağmen, yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları ile hastalıklara, sıcağa, kısa biçime dayanıklı ve değişik renk ve yoğunlukta türler geliştirilmiştir.

FESTUCA RUBRA(Red fescue)
 

Kırmızı Yumak
Bu tür kendi içinde 3 botanik gruba ayrılır:
1. Festuca rubra rubra / Strong creeping red fescue
2. Festuca rubra commutata / Chewings fescue
3. Festuca rubra trichophylla / Slender creeping red fescue

Bunları biribirinden ayıran en önemli özellik rizom oluşturabilmeleridir.
RİZOM:
Festuca rubra rubra: çok
Festuca rubra comutata: yok
Festuca rubra tricophylla: çok az

İnce yapraklı geç yapılanan bir türdür.
7-15 gün arasında çimlenir.
Festuca rubra az bakım gerektiren bir türdür. Büyüme sırasında daha az miktarda azota gereksinim duyduğu için lolium perenne ve poa pratensis’den daha yavaş büyür. Asitli topraklarda, suyun kısıtlı olduğu bölgelerde ve gölge alanlarda rahatlıkla kullanılır.
Commutata ve tricophylla türlerinin geliştirilmiş varyeteleri, kısa biçime ve hastalıklara dayanıklı olduğu için golf alanları vb. ince ve kısa boylu alanlarda kullanılabilir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda, bu türleri agrostis ile kullanmak iyi netice verir.

 

 

FESTUCA OVİNA (Hard fescue)

Diğer festuca türleri ile karşılaştırıldığında,
Festuca ovina kuru iklim şartlarına uyumlu, hastalıklara dirençli bir türdür.
En önemli özelliği gölge şartlarına iyi uyum göstermesidir. Gübre gereksinimi diğerlerine göre daha azdır.
İnce, uzun, sivri yapraklı, koyu renkli olan bu çeşit, sonbahar uygulamasında daha iyi sonuç verir.

FESTUCA ARUNDİNACEA (Tall fescue)

Festuca arundinacea, Güney Avrupa, Ortadoğu, Akdeniz ve Kuzey Amerika gibi hem kuru, hem de nispeten daha sıcak bölgelerde sıkça kullanılır. Az gübre ihtiyacı, ısıya dayanıklılığı nedeniyle, karışımlarda çokça tercih edilir. En kuru şartlarda bile, yeşil renk ve yaprak dokusunu korur.

Geniş yapraklı ve uzun boylu bir türdür.
7-15 gün arasında çimlenir. (Çimlenmede toprak ısısı 12°C’nin altında olmamalıdır.)
Festuca arundinacea, tohum ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle birim m²’ ye fazla uygulanmamalıdır. Karışımlarda, yüksek oranlarda kullanıldığında iyi netice alınır.
Yoğun araştırmalar neticesinde bu türün, ince yapraklı ve aşınmaya mukavim alt varyeteleri geliştirilmiştir.

FESTUCA RUBRA COMMUTATA (Musica)

MUSICA, Chewings fescue, bu türün içinde elde edilmiş en mükemmelidir. Birçok ülkede test edilmiş ve tüm listelerde en üst sırada yer almıştır.(e.g.STRI-Bingley,RSM,Hollanda ve Fransa listeleri). MUSICA, tüm bu testlerde, dikkate değer ölçüde değişik iklim ve kullanım amaçlarına adapte olabildiği gözlenmiştir. Sıcak ve kuru alanlarda olduğu gibi, serin ve nemli ortamlarda aynı yüksek performansını göstermiştir. Çok az bakım gerektiren şartlarda mükemmel rengini koruyabilir. MUSICA’nın tüm iklimlerde ve her şartda uygulanabilirliği, düzgün bir çim yüzeyi elde etmek isteyen tüm kullanıcıların her zaman tercihi olmuştur.
Az gübre gereksinimi, hastalıklara dayanıklılığı ve kısa biçime uygun olması MUSICA’nın her alanda rahatlıkla kullanılabileceğini kanıtlayan faktörlerdir.

 

AGROSTİS TENİUS (Browntop bent)

Agrostis, stolon ve rizom oluşumu ile yoğun bir çim örtüsü meydana getirir.
İnce yapının istendiği, serin, nemli, iyi bakımın yapıldığı ve hafif asidik (ph5.6 – 7) ortamlarda kullanılabilir.
Festuca türleri ile beraber ince kumlu örtülerde kullanılması tavsiye edilir.
Aşınmaya dayanıklı değildir. İnce örtüsü ve çok kısa biçime uygun olduğu için özellikle golf alanlarda kullanılır.

BERMUDA GRASS (Cynodon dactylon)

 

Bermuda Çimi
Bermuda çimi, sıcak nemli ve sıcak yarı kuru iklim bölgelerindeki çim alanlarda kullanılır.

Günlük ortalama sıcaklığın 25°C olduğu yerlerde gelişir. 16°C altında büyüme durur, 10°C’de kahverengileşir. Toprak ısısı 15°C altında ise çimlenmez. Drenajın zayıf olduğu yerleri, gölgeyi, yüksek pH’lı toprakları sevmez.
Kuraklığa çok dayanıklıdır, fakat susuz ve bakım yapılmayan yerlerde büyümez. Aşınmaya çok dayanıklı olması ve kendini stolonlarla yenileyebilme özelliği nedeniyle belirtilen bölgelerde spor sahalarında ve golf alanlarda kullanılır.
“Hulled” Bermuda, bilinen bermuda tohumunun kabuksuz olanıdır. Bu şekilde kullanıldığında birim alana daha az tohum atma imkanı vardır.
Bermuda çimi’nin, kullanıldığı alanlarda, ilk çimlenme sırasında sıcak etkisinden korunması için lolium perenne ile beraber kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca kışın, büyümenin olmadığı zamanlarda, uyumlu lolium perenne’lerle ara ekim yapılarak yeşil örtünün devamlılığı sağlanır.

TRIFOLIUM REPENS

Aküçgül
Çokyıllık bir bitki olan Trifolium, bir yem bitkisi olmakla beraber, bazı türleri peyzaj düzenlemelerinde kullanılabilir özelliktedir.

Trifolium stolonlarla yapılanmayı sağlar.
Standart yoncanın aksine fazla boylanmaz, ufak yapraklıdır.
Bu türün Barenbrug tarafından geliştirilen varyetesi Menna, çok ufak yaprak yapısı, az gübre gereksinimi ve hastalıklara direnci ile tüm peyzaj alanlarında, az bakım istenilen yerlerde, şevli bölgelerde rahatlıkla kullanılabilen bir türdür.

Read More
Peyzaj düzenlemelerindeki sert zemin uygulamalarında(yol,teras,merdiven vb)temel Tasarım prensibimiz ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verecek estetik ve işlevsel çözümler Üretmektedir.Mekanın yapısal ve doğa özelliklerine uygun olarak seçilen malzemeler Profesyonel ekibimizce uygulanmaktadır.

Read More